Відділ освіти Ужгородської райдержадміністрації

У МОН розповіли, як школам розробити освітню програму

У МОН розповіли, як школам розробити освітню програму

Освітня програма школи може бути наскрізною з 1 по 11/12 класи або для певного рівня освіти

У МОН розповіли, як школам розробити освітню програму

Під час складання освітніх програм та навчальних планів школа має повноваження здіи?снювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження.

Про це йдеться у методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти в 2020/21 навчальному році.

У Міносвіти повідомляють, що основним документом, який забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державними стандартами результатів навчання є освітня програма закладу загальноі? середньоі? освіти.

Освітня програма школи, яка здіи?снює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути наскрізною з 1 по 11/12 класи, або для певного рівня освіти.

Документ має бути схвалений педагогічною радою закладу освіти та затверджений  и?ого керівником. Основою для розроблення освітньоі? програми є стандарт освіти відповідного рівня.

Також у МОН зазначають, що у навчальному плані освітньоі? програми закладу освіти має бути конкретизований розподіл годин інваріантного та варіативного складників.

«Звертаємо увагу, що під час складання освітніх програм закладів освіти та відповідних навчальних планів заклад освіти має повноваження здіи?снювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження. При цьому можливою є зміна моделеи? інтеграціі? освітніх галузеи?», - йдеться у рекомендаціях.

Використання годин варіативного складника навчальних планів може и?ти на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного складника, упровадження курсів за вибором, проведенням індивідуальних консультаціи? та групових занять.

Вибір між упровадженням курсів за вибором і проведенням індивідуальних консультаціи? та групових занять заклад освіти здіи?снюється з урахуванням індивідуальних навчальних можливостеи? та пізнавальних інтересів здобувачів освіти і спрямовується на забезпечення умов диференціаціі? та індивідуалізаціі? освітнього процесу.

«Умовою для і?х упровадження має бути запит батьків, наявність груп дітеи? з певними пізнавальними інтересами, готовність педагогів до проведення курсів за вибором. Наи?більш раціональним вважаємо використання годин варіативноі? складовоі? у старшіи? школі на посилення вивчення предметів, які винесено для складання ЗНО, оскільки, як і в минулі роки, ЗНО засвідчило, що значна частина випускників не має певних базових знань і вмінь з багатьох предметів», - наголошують у Міністерстві освіти.

У разі використання варіативноі? складовоі? на вивчення курсу за вибором до переліку навчальних програм, якии? є складником освітньоі? програми, додається програма цього курсу.

«Звертаємо увагу, що програма курсу за вибором повинна мати відповіднии? гриф і входити до переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН для використання у закладах загальноі? середньоі? освіти (https://cutt.ly/oyP5J3V). При розподілі варіативного складника навчального плану слід враховувати гранично допустиме навантаження», - йдеться у рекомендаціях.

Також у відомстві акцентують увагу на тому, що відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у закладах загальноі? середньоі? освіти клас може ділитися на групи під час вивчення украі?нськоі? та іноземноі? мов за умови більше 27 учнів у класі, під час проведення практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у групі.

Можливість поділу класів на групи при вивченні окремих предметів має бути зафіксована в освітніи? програмі закладу освіти.

В освітніх програмах загальнии? обсяг навчального навантаження визначається у навчальному плані, очікувані результати навчання здобувачів освіти окреслюються у навчальних програмах предметів/інтегрованих курсів (що є складниками освітньоі? програми).

В освітніи? програмі закладу освіти, що складена на основі типовоі? освітньоі? програм чи іншоі? освітньоі? програми та може бути впроваджена відповідно до чинних нормативних документів, навчальні програми предметів/інтегрованих курсів подаються переліком.

На основі навчальноі? програми предмета/інтегрованого курсу вчитель має скласти календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних можливостеи? учнів класу.« повернутися до списку новин